զարմ

զարմ

Dasnabedian 1995: 432

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,20 17,1
ligne, souche

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԶԱՐՄ — (ի, ից, իւք կամ օք.) NBH 1 0720 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c գ. ἕκγονος, κατάλημμα, σπέρμα ortus, proles, semen (լծ. ընդ սերմն, եւ արմ.) Ի միոյ արմատոյ սերունդ. շառաւիղ միոյ ազգատոհմի. առանձին ազգ տան միոյ. ցեղ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՄԱՏ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0368 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ῤίζα radix որ եւ ԱՐՄ. Ստորոտ բուսոց եւ անկոց՝ յերեսաց երկրէ մինչեւ ցխորս հողոյ հանդերձ մանր թելիւք. կոճղ կամ ստորին բունն, եւ մազմզուկքն կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԱՒԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0722 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. σπέρμα semen ἕκγονον foetus, soboles κατάλειμμα , ἑγκατάλειμμα residuum, reliquum Ծնունդ եւ սերունդ ուրուք. ուստր եւ դուստր. որդի. թոռն. զարմ. տոհմ. մնացորդ կամ յաջորդ ազգի ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԴԱՄԱԾՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0004 Chronological Sequence: 7c գ. Ծնունդք եւ սերունդք Ադամայ. Ադամէն ծնածները. *Հողաստեղծեալ զարմ ադամածնութեանս. Թէոդոր. ի կոյսն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԳ — (ի, աւ կամ ով. աց, օք.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γένος, γενεά, ἕθνος , genus, generatio, gens. Սեռ կենդանեաց, որ է միատեսակ, եւ անբանից՝ որ են բազմատեսակ. ճինս. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԳԱՏՈՀՄ — (ի, իւ, կամ աւ, աց, ից, օք կամ ովք.) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c գ. φυλή , tribus, συγγένεια , cognatio Առանձին տոհմ ազգի. զարմ, ցեղ. սօյ, սինսիլէ *Զազգատո՞հմն իմ խնդրես, թէ վարձուոր: Եղեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶՆ — (զին, զինք, զանց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. γένος, γενεά , genus, gens, ἕθνος , populus եբր. զան, զէնիմ. Ազգ զանազանեալ եւ ազատ. սերունդ. զարմ. ժողովուրդ առանձին. միլլէթ *Երկիր պագցեն նմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՍՊԵԼԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0293 Chronological Sequence: 8c, 13c, 14c մ. μυθικῶς fabulose Իբրեւ առասպել. եւ Նմանաբանութեամբ. եւ Առ ʼի կարծ. ուրուական օրինակաւ. Տռփանք սաթինկան ընդ վիշապազունսն առասպելաբար, այսինքն ընդ զարմ աժդահակայ. Խոր. ՟Բ. 46: *Զիջեալ ընդ նոսա՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏԻ — I. ( ) NBH 1 0318 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 14c մ. ἕνθεν, ἑντεῦθεν hinc Յայսմ տեղւոջէ.ʼի տեղւոջէս յայսմանէ. եւ յայսմ բանէ. աստից, ասկից, ասկէ, սկից, հոսկից. ... *Աստի առ ձեզ անցանել: Բարձին աստի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԻՒՆ — (արեան, եանց.) NBH 1 0358 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. αἶμα sanguis, cruor Հիւթ կենդանական կարմրորակ՝ սփռեալ երակօք յամենայն մասունս մարմնոյ կենդանւոյն. արուն. ... *Շունչ ամենայն մարմնոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՄ — (ի, մամբ, արմք.) NBH 1 0368 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. (ուստի Զարմ.) Նոյն ընդ արմատ՝ իրօք կամ նմանութեամբ. ... *Տապար առ արմին ծառոց դնի. Մտթ. ՟Գ 10: *Առ արմամբ խլեցաւ այգին նոցա. Կոչ. ՟Ժ՟Դ: *Տապար՝ որ է կացին, առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.